חברת הביטוח טענה להתיישנות. בתביעה הוכחנו אחרת

אורנית לקתה במחלה שבגינה הפכה לסעודית עוד בשנת 2012, אולם זו פנתה לחברת הביטוח רק כעבור שנתיים. חברת הביטוח נאותה לשלם לה, אך תשלום זה התבסס על פרק הזמן רק החל ממועד פנייתה. ומה עבור אותם 730 ימים ולילות במהלכם התייסרה אורנית ממחלתה? צר לנו השיבה החברה למבוטחת : אינך זכאית לקבל תשלום. באורח פלא, לאחר שהגשנו תביעה לבית המשפט, הסכימה חברת הביטוח להכיר בזכאותה של המבוטחת לקבל תשלום, גם עבור אותם ימים. השורה התחתונה? אורנית קבלה מחברת הביטוח המחאה על סך של 145,000 ש"ח.הורד את המצגת למחשב
© כל הזכויות שמורות לורשה אסף ושות' משרד עורכי דין    |   הקמת אתרים - seo media  |  צילום - רגב כלף   |  Copyright ©   Warsha Asaf - Law Office